fujifilmgraphicsystems

fujifilmgraphicsystems

Bezprocesní termální tisková deska Brillia HD PRO-T3

Společnost Fujifilm uvádí na trh nejnovější, již třetí generaci mnohokrát oceněné řady termálních bezprocesních desek Brillia HD PRO-T. Bezprocesní termální tiskové desky Brillia HD PRO-T společnosti Fujifilm odstraňují potřebu jakéhokoliv chemického procesu. Nová generace desek, Brillia HD PRO-T3 přináší uživatelům ještě více výhod: spolu s úsporami a zjednodušením práce také vysokou produktivitu osvitu, špičkové reprodukční vlastnosti a perfektní stabilitu tisku již od prvních výtisků.

Termální tiskové desky Brillia PRO-T3 jsou jako jedny z mála produktů dostupných na trhu skutečně bezprocesními deskami. Nevyžadují ani pogumování a okamžitě po vyjmutí z CtP zařízení jsou připraveny k upnutí do tiskového stroje a tisku zakázky. Další jejich předností je stejná citlivost, jako u konvenčních termálních CtP desek. Osvit desky je proto možné provádět na stávajícím CtP zařízení aniž by se snížila produktivita osvitu; není nutné pořizovat nové CtP zařízení nebo posilovat (upgradovat) výkon laseru.

Bezprocesní digitální deska Brillia HD PRO-T3 přináší uživatelům vynikající obrazové a reprodukční vlastnosti. Jemné částice aktivní vrstvy a vysoká citlivost desky umožňují nyní používat i 20-mikronový frekvenční rastr (FM20) a produkovat tak tiskoviny v nejvyšší obrazové kvalitě. Deska nabízí vysokou kompatibilitu s tiskovými barvami, a to včetně rozšířené kompatibility s barvami Pantone. Při tisku umožňuje lépe udržovat rovnováhu vody a barvy i při vysokých nákladech a je podstatně odolnější proti schytávání tiskové barvy zejména při opakovaném rozjezdu tiskové produkce.

Tiskové desky PRO-T3 přinášejí zároveň ekologické i ekonomické benefity. Vyřazením vyvolávacího automatu z technologického procesu lze dosáhnout podstatných úspor investičních prostředků. Při zpracování konvenčních termálních tiskových desek je navíc třeba dbát na regenarce roztoků i na zajištění ekologické likvidace chemikálií, a všechny tyto provozně i finančně náročné úkony bezprocesní deska PRO-T odstraňuje.

Technicky je nová bezprocesní tisková deska Brillia HD PRO-T3 vhodná prakticky pro každý v současnosti používaný ofsetový tiskový stroj a pro každé termální CtP zařízení. Desku je možné použít beze změny tiskové chemie; nejlepších výsledků ovšem desky Brillia HD PRO-T3 dosahují při použití lo-chem tiskových přípravků Fujifilm PRESSMAX. Desky Brillia HD PRO-T3 je možné běžně použít do nákladu 100 000 výtisků.


Z ekonomického hlediska přechod na desky Brillia HD PRO-T3 nevyžaduje investice do dalších technologií či zařízení. Naopak aplikací desky odpadá nutnost používat vyvolávací zařízení a zpracovatelskou chemii, a odpadají tedy i náklady na tuto část odpadového hospodářství. Přechodem na desky Brillia HD PRO-T3 lze proto dosáhnout významných ekonomických úspor a dosáhnout podstatného zrychlení výroby.

Kontaktujte nás a vyžádejte si analýzu přímo dle vašich konkrétních podmínek!Vložte komentář


Jméno (požadováno)

Web

Příspěvek (požadováno)


Vytvořenou službou P-C.cz - Vlastní blog z vlastního PC. Mapa stránek